id11 Obec Přísečná | Aktuality

Aktuality

Pořízení obecního malotraktoru s vlekem

06-10-2013

Obec Přísečná v průběhu června 2013 pořídila velkého pomocníka převážně pro obhospodařování obecních lesů a lesních cest malotraktor BRANSON B2800h s třístranně sklápěcím vlekem ANS 1500. Tento projekt "Malotraktor s vlekem" byl spolufinancován evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření I.1.2. Investice do lesů Programu rozvoje venkova ČR, podopatření Lesnická technika. Podopatření bylo zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Pořízený stroj byl dále opatřen hydraulickou čelní sklápěcí deskou pro možnost umístění radlice na sníh a kladivový mulčovač s bočním výsuvem o záběru 125 cm.

Zpět