id8 Obec Přísečná | Aktuality

Aktuality

Uvedení do provozu bezdrátového obecního rozhlasu

17-03-2013

V roce 2012 byl konečně vyřešen problém se starým nefunkčním drátovým obecním rozhlasem. Ve čtvrtek 27.9.2012, byl uveden do provozu nový bezdrátový obecní rozhlas. Na realizaci moderního bezdrátového rozhlasu se povedlo získat dotaci z programu obnovy venkova ve výši 50% celkových nákladů. Rozhlasový systém, byl již při montáži doplněn o modul SARAH JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění) napojený na systém HZS Jč kraje (hasičský záchraný sbor Jihočeského kraje). Tímto spojením systému, byla obnovena funkce sirény prostřednictvým reproduktorů v obci, která svým houkáním upozorňuje na případná nebezpečí. Venkovní přijímače instalované po obci budou mluveným slovem informovat občany na různá nebezpeční. Po dlouhé době se tak znovu uskutečňuje zkouška sirén, která se pravidelně rozeznívá každou první středu v měsíci. Zprovozněním celého systému, tak odpadá dlouhodobě využívaný systém lístečků do schránek (dále již nebude praktikováno), které nahrazovaly hlášení informací z místního rozhlasu.

Zpět