id9 Obec Přísečná | Aktuality

Aktuality

Dokončení prvního protipovoďnového opatření v obci

17-03-2013

Po opakovaném zužování obce povodňovými přívalovými dešti, které nejčastěji přicházeli z průmyslové zóny Českého Krumlova, se obec rozhodla pro zbudování prvního protipovodňového opatření v obci - retenční nádrže. V pátek 30.11.2012 byla dokončena a předána do užívání obci novostavba retenční nádrže, která se nachází nedaleko nového obecního úřadu na potoce přitékajícího právě z průmyslové zóny. Retenční nádrž funguje na systému suchého poldru, což znamená, že voda potoka volně protéká hrází omezeným průtokem a v případě velké vody se nádrž o objemu 620 m3 začně plnit, až do případného přelití hráze. Toto zpoždění naplněním nádrže by mělo částečně, nebo úplně zamezit škodám vzniklým přívalovou vlnou, samozřejmě v závislosti na intenzitě a délce trvání přívalového deště. Na realizaci retenční nádrže se podařilo získat dotaci ve výši 100% stavebních nákladů z programu - Prevence před povodněmi II - Ministerstva zemědělství.

Zpět